Σημείωμα #1123

Αύξων Αριθμός1123
Σημείωμα Χρονολογία5 Απριλίου 1295
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Μιχαήλ ὁ ὑιός Γεωργίου τοῦ Γιπτήου, ἔτους Ϛωγ' (f. 190).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Darrouzès, Paris. 1588, σ. 41. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 166.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Μιχαήλ υιού Γεωργίου Γιπτήου
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜιχαήλ, Γεώργιος Γίπτηος
Ηλικία