Σημείωμα #113

Αύξων Αριθμός113
Σημείωμα Χρονολογία22 Φεβρουαρίου 1018
Σημείωμα᾿Ετελειώθη συν Θ(ε)ῶ τὸ πρῶτον βιβλίον διὰ Θεοδῶρου (μον)αχ(οῦ) ἐκ τὸν ἅγιον ῾Ηλίαν τῆς Μονοκαστάνου · μηνὶ φευρουαρίω κβ' ἰνδ. α' ἔτους ϚφκϚ'.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 2209
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠολίτη, ᾿Εθνική Βιβλιοθήκη, 2209. Lake, Dated Mss., τ. Ι, σ. 18. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 148.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόδωρος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΜονοκάστανο βουνό
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Προφήτου Ηλία Μονοκαστάνου
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΘεόδωρος
Ηλικία