Σημείωμα #1131

Αύξων Αριθμός1131
Σημείωμα ΧρονολογίαΑ) 9 και 17 Μαρτίου 1296 Β) 17 Ιουνίου 1297
ΣημείωμαΑ) ῾Ημέρᾳ παρασκευῇ θ' τοῦ Μαρτίου μηνός τῆς θ' ἰνδίκτιωνος ἐγεννήθη ἡ ἐμή θυγάτηρ ᾿Ιέμμη ἔτει Ϛωδ'. ἥτις ιζ' τοῦ αὐτοῦ μηνός πρός κύριον ἐξεδήμησε (f. 72).

Β) ῾Ημέρα ε´. ιζ´τοῦ Ἰουνίου μηνός τῆς ι´ίνδικτίωνος ἐγεννήθη ἡ ἐμή θυγάτηρ Ἰέμμη ἔτει Ϛωε´(σ. 72)
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laur. 72, 14 (13ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ, στ. 34. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 169, 177.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αριστοτέλους κατηγορίαι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση, θάνατος βρέφους
ΣχόλιαΑκολουθούν σημειώματα μεταγενέστερα (14ου αι.) που αναφέρονται στη γέννηση άλλων παιδιών του ίδιου προσώπου: Ἡμέρᾳ κυριακῇ, ιε´ τοῦ Ἰουνίου μηνός ἐγεννήθη ἡ ἐμή θυγάτηρ Ἑλένη ἔτει ,ςωη´. Ἡμέρᾳ τρίτη, κα´τοῦ Ἰαννουαρίου μηνός τῆς α´ἰνδικτίωνος ἐγεννήθη ἡ ἐμή θυγάτηρ Ἀννέσια ἔτει ,ςωια´. Ἡμέρᾳ σαββάτῳ, α´τοῦ Ἀπριλλίου μηνός τῆς δ´ἰνδικτίωνος ἐγεννήθη ὁ ἐμός υἱός Νικόλαος ἔτει ,ςωιδ´.
Όνομα, ΕπώνυμοΙέμη, Ελένη, Αννέσια, Νικόλαος
Ηλικία