Σημείωμα #1151

Αύξων Αριθμός1151
Σημείωμα Χρονολογία19/ 20 Μαρτίου 1297
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Ιωαννήκιος ἱερο(μόν)αχ(ος) τοῦ Κρεμοῦ Ϛωε' (f. 181v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Darrouzès, Paris. 1588, σ. 40. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 176.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος μοναχού Ιωαννικίου του Κρεμού
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωαννίκιος
Ηλικία