Σημείωμα #1166

Αύξων Αριθμός1166
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1298
ΣημείωμαΣημείωμα αγοράς του κώδικα το έτος 1298.
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laur. Conv. Soppr. 52 [Αͺ 2763, olim 50] (11ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Bandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ Supplementa, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 183.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Ομήρου ᾿Οδύσσεια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουαγορά χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλιαβλ. και σημείωμα έτους 1244.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία