Σημείωμα #1174

Αύξων Αριθμός1174
Σημείωμα Χρονολογία2 Μαρτίου 1299
ΣημείωμαΜηνί Μαρτίω β' ἰνδ. ιβ' ἔτει Ϛωζ ἡμέρᾳ σαββάτῳ ἐκοιμήθη ὁ πανευγενέστατος Κομνηνός κύριος Κωνσταντῖνος ὁ θεοφιλής ὁ Βρηκᾶς (f. 294v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπ. 760 (11ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 149. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 185.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Κωνσταντίνου Βρηκά Κομνηνού
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΚωνσταντίνος Βρηκάς Κομνηνός
Ηλικία