Σημείωμα #119

Αύξων Αριθμός119
Σημείωμα Χρονολογία10 ᾿Απριλίου 1021
Σημείωμα+ ’Εγράφη διὰ χειρὸς ἐμοῦ ᾿Ηλιοῦ εὐτελοῦς καὶ χθαμαλοῦ πρεσβυτέρου, ἐπληρώθ(η) δὲ μ(ηνὶ) ἀπριλλίῳ ι' ἰνδ. γ' ἔτους Ϛφκθ'
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 414 (olim 281)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDevreesse, God. 330-603, σ. 123. Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 150
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜ. Βασίλειος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΗλίας
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςπρεσβύτερος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΗλίας
Ηλικία