Σημείωμα #1200

Αύξων Αριθμός1200
Σημείωμα Χρονολογία14ου αἰ.
Σημείωμα"+ ’Ιησοῦ βοήθει μοι φεῦ | τῶ ἀθλίω" (f. 159).


Κώδικας ΧρονολογίαScorial. Χ.IV.25
Εκδόσεις ΣημειώματοςAndrs, Escorial (; ), ó. 356.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Εφραίμ ὁ Σύρος. Στέφανος Θηβαῖος. Μ. Βασίλειος. Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία