Σημείωμα #123

Αύξων Αριθμός123
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1022-1023
Σημείωμαἐγράφη ὁ ὁσιότατος κ(αὶ) μακάριος ᾿Εφραὶμ διὰ χειρὸς ᾿Ιωνᾶ τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἔτο(ς) Ϛφλα κατεπιταγὴν τοῦ ὁσ(ιω)τάτου κ(αὶ) πν(ευματ)ικοῦ ἡμ(ων) π(ατ)ρ(ος) Νίκονος · οὗ ταῖς ἱκεσίαις κ(αὶ) πάντων τὼν θεοφόρων (καὶ) ἁγίων π(ατε)ρων, δώη ἡμῖν ὁ κ(υριο)ς μερίδα κ(αὶ) κλῆρον μ(ε)τ(α) πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ ++ ἀμήν++
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 1815
Εκδόσεις ΣημειώματοςCanart, Cod. 1745-1962, σ. 201. Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 151.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Εφραίμ
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωνάς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΕφραίμ, Ιωνάς, Νίκων
Ηλικία