Σημείωμα #1269

Αύξων Αριθμός1269
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμακενό
Κώδικας ΧρονολογίαLaur. 74, 10. quaterniones 17 , tom. ΙΙΙ 97-- 98. 14ος αιώνας
Εκδόσεις ΣημειώματοςVogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 7, Α. 4. 389, PLP 23439.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία