Σημείωμα #1287

Αύξων Αριθμός1287
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1301
Σημείωμα᾿Ετελειώθ(η) τὸ παρὸν τριώδ(ιον) διὰ χειρὸς ἐμοῦ Γεωργ(ί)ου τοῦ ἀναγνώστ(ου) καὶ ταπεινοῦ τοῦ Κουμερκὰ· ἐν μηνὶ Μαρτ(ίῳ) εἰς τὰς κ', ἡμέρ(ᾳ) Δευτέρα, ὥρα ι'. ᾿Ινδικτιῶ(νος) ιγ' ἔτους στωθ', ἀμήν, ἀμήν. Καὶ οἱ ἀναγινώσκωντες αὐτὸν εὔχεσθαί μοι, εἰ ἔσφαλα διὰ τὸν Κ(ύριο)ν · ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν (f. 208v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 41 (306) (ἔτ. 1301)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 43.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤριώδιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεώργιος Κουμερκάς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, αναγνώστης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματααναγνώστης
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση, ταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΓεώργιος Κουμερκάς
Ηλικία