Σημείωμα #1297

Αύξων Αριθμός1297
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούλιος 1299
Σημείωμα[*] +’Ετελειώθ(η) σῢν θ(ε)ῷ ὁ ἅγϊος Δϊονΰσϊος, δϊὰ χειρὸ(ς) ἁμαρτωλοῦ / ᾿Ανδρονΐκου τοῦ Λεπεντρηνοῦ· μη(ν)ῒ ᾿Ϊουλΐω ἰνδ(ικτιῶνος) ιβ· ἐτει/ Ϛωζ·-
+῎Αλλοι μὲν ἄλλα τῆ μονῆ μετὰ πόνου
᾿Ϊγνάτ(ι)ος δὲ τήνδε τὴν βΐβλον φέρω(ει).

Κώδικας ΧρονολογίαParis Bibl. Nat. (Reg. 2269) (ἔτ. 1299)
Εκδόσεις Σημειώματος Astruc, Manuscrits, ó. 82. Montfaucon, Palaeographia, ó. 67. Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium, 2, σ.34.
Χειρογράφου Περιεχόμενο Ψευδο-Διονυσίου Αρεοπαγίτου ῎Εργα μετά της παραφράσεως Γεωργίου Παχυμέρη
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουδωρεά χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία