Σημείωμα #1305

Αύξων Αριθμός1305
Σημείωμα Χρονολογία24 Μαΐου 1303
Σημείωμα᾿Ετελειώθ(η) ἐν ἔτη Ϛωια' μηνὶ Μαΐῳ κδ', ἡμ(έ)ρ(ᾳ) Παρασκευῆ ἰνδ. α ης
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Ξενοφῶντος 5 (ἔτ. 1303)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, Κατάλογος, Α', ó. 60.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία