Σημείωμα #1307

Αύξων Αριθμός1307
Σημείωμα Χρονολογία23 ᾿Ιουλίου 1303
Σημείωμαἐτελειώθη ἡ δελτο(ς) | αὕτη μη(νὶ) ἰουλίω, | κγ· ἰνδικ(τιῶνος) α· ἔτ(ους) | Ϛωια· - (f. 127v).
Κώδικας ΧρονολογίαNeapol. Bibl. Nazionale Vittorio Emanuele ΙΙΙ, ms. giˆ Vindob. gr. 22
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 104-105.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία