Σημείωμα #1313

Αύξων Αριθμός1313
Σημείωμα Χρονολογία4 Αὐγούστου 1304
ΣημείωμαΤέλος τῶν παρὰ τοῦ μακαρίου Κυρίλλου ἐπισκόπου Αλεξανδρείας, ἐκδοθέντων εἰς τὴν Γένεσιν. καὶ ῎Εξοδον, ἕως τοῦ Δευτερονομίου
᾿Ετελειώθη μηνὶ αὐγούστῳ δ' ἰνδ. β', ἔτους Ϛωιβ Βιβλίον, τὰ Γλαφυρὰ++ (f. 157r).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. Suppl. 150 (ἔτ. 1304)
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similŽs, ó. 20.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚυρίλλου ᾿Αλεξανδρείας, ῎Εργα διάφορα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία