Σημείωμα #1316

Αύξων Αριθμός1316
Σημείωμα Χρονολογία10 ᾿Οκτωβρίου 1304
Σημείωμα᾿Ετελειώθη μη(νὶ) ᾿Οκτωβρίω ι' ἰνδ(ικτιῶνος) γ' τοῦ Ϛωιγ' ἔτους.
Κώδικας Χρονολογία (ἔτ. 1304)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTreu, Testament, ó. 148.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Η Καινή Διαθήκη πλήν τῆς ᾿Αποκαλύψεως
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία