Σημείωμα #132

Αύξων Αριθμός132
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1033-1034
Σημείωμα+ Ετεληωθη ἡ δέλτος αὕτη τῆς βίβλου τῶν θαυμάτων, πανδέκτις γὰρ ὤν τῶν μεγάλων ἐπένων μετὰ πόθου συνλεγὲν καὶ πλίστους λόγους · εὔχεσθαι τῶ ξήσαντι θῆοι πατέρες · ἄγρικος καὶ νέος ὤν τι ἠλικήα ποθὼν ἔγραψα οἰδίοις πόνοις Πέτρος ἱερεὺς τέκνον πιστὸν ἁγίας (ἁγίων prima manu) θεοσεβῆς ἱγουμένης καὶ μ(ητ)ρ(ὸς) Βενεδ(ί)κτας ἀγὰν κτισάσης · ἐν ἔτει Ϛφμγ', ἠ(ν)δ(ι)κτ(ι)ῶ(νος) β', ἡμέρα ζ', ὅρα θ', ἐν ἡμ(έ)ρες Πόθου κατ(ε)πάν(ω) βασιλ(ευ)όντ(ων) ῾Ρωμ(ά)νου καὶ Ζωῆς αὐτ(ο)κρατ(ό)ρων ῥωμαίων. +
Κώδικας ΧρονολογίαScorial. Ω. IV. 32
Εκδόσεις ΣημειώματοςAndrés, Escorial, III, σ. 241. Κωνσταντοπούλου, Πέτρος ἱερεὺς, σ. 17. Σπ. Λάμπρου, Πέτρος ἱερεὺς ὁ βιβλιογράφος, ΝΕ, 5 (1908), σ. 109. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 152.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοἈντιόχου Πανδέκτης
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΠέτρος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςιερεύς, ηγουμένη, αυτοκράτωρ (Ρωμανός και Ζωή)
Πολιτικά Αξιώματακατεπάνω
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΡωμαίοι
Διάφορα Χαρακτηριστικάέπαινος
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΠόθος, Ρωμανός, Ζωή, Βενεδίκτη, Πέτρος
Ηλικίαάγρικος νέος