Σημείωμα #1332

Αύξων Αριθμός1332
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1305
Σημείωμαἔτει Ϛωιγ'. ἰνδ. ιγ'
Κώδικας ΧρονολογίαOxon. Bodl. Bibl. Barocc. 185 (τέλη 11ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςCoxe, Bibl. Bodl.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία