Σημείωμα #1340

Αύξων Αριθμός1340
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούλιος 1306
Σημείωμα῎Ετει Ϛωιδ' ἰνδ. δ' μηνὶ ᾿Ιουλίῳ (f. )
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. ᾿Εσφιγμένου (Εἰλητάριον) 34 (14 αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, Κατάλογος, Α', ó. 174.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Απόστολος καί Εὐαγγέλια στίς Θεομητορικές ἑορτές Μ. Βασιλείου Νουθεσία πρός τούς ἱερεῖς
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία