Σημείωμα #1349

Αύξων Αριθμός1349
Σημείωμα ΧρονολογίαΜάρτιος 1307
ΣημείωμαΤῶν εὐσεβ(εστάτ)ων βασιλέων ᾿Ανδρονίκου καὶ Εἰρήνης τῶν Παλαιολόγων · μηνὶ μαρτίῳ ἰνδ. Ϛ' ἔτους Ϛωιε' (f. 157v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπ. 935 (14ου αἰ.)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 172.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσερα εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςαυτοκράτωρ (Ανδρόνικος Β΄), αυγούστα (Ειρήνη Μομφερρατική Παλαιολογίνα)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταβασιλεία Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328)
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑνδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος, Ειρήνη Μομφερρατική Παλαιολογίνα
Ηλικία