Σημείωμα #1360

Αύξων Αριθμός1360
Σημείωμα Χρονολογία22 Φεβρουαρίου 1309
Σημείωμα’Εν ἔτει Ϛωιζ' ἐγεννήθη ἡ θυγάτηρ τῆς Σαραντινῆς Μαρία ἡ Σαραντινή · ἐν αὐτῷ δὲ τῷ καιρῷ εἰσῆλθον καὶ οἱ Καταλάνοι καὶ οἱ Τοῦρκοι εἰς τὴν Βλαχίαν καὶ ἠχμαλότευσαν αὐτὴν · ἐν μηνὶ φεβρουαρίῳ κβ'. (f. 362r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 962 [olim 760] (ἔτ. 1284)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 176.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα εὐαγγέλια, αἱ Πͺράξεις τῶν ἀποστόλων κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΒλαχία
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότακατάληψη της Βλαχίας από τους Τούρκους και τους Καταλανούς
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΤούρκοι, Καταλανοί
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση
Σχόλιαγέννηση Μαρίας Σαραντηνής
Όνομα, ΕπώνυμοΣαραντηνή, Μαρία Σαραντηνή
Ηλικία