Σημείωμα #1371

Αύξων Αριθμός1371
Σημείωμα Χρονολογία᾿Απρίλιος 1311
Σημείωμα[*] α) ᾿Ετελειώθη μη(νὶ) ἀπριλλ(ίω) ἰν(δικτι)ῶ(νος) θ' ἐν ἔτει ῟Ϛὦιθ' · καὶ δόξα τῶ θ(ε)ῶ + | (f. 204r).
[*] β) + Τήνδε πολυπλανέο(ς) Λαερτϊάδα᾿ ᾿Οδϋσῆος /
βΐβλον ῾Ομηρείην, Νϊκηφόρος ἔσχεν ὁ Κρήτης. + (f. 204r).
[*] γ) Βίβλον ῾Ομήροι(ο) τήνδε πολυπλάκτοι ᾿ ᾿Οδυσῆος, /
κτήσατ᾿ ἀλιτρότατός ποτ᾿ ἐν ἀρχιερεῦσι Κρήτης. - (f. 204v).

Κώδικας ΧρονολογίαCesena, Bibl. Malatestiana Plut. D. XXVIΙ.2 (ἔτ. 1311
Εκδόσεις ΣημειώματοςΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 209. Turyn, Italy, σ. 113. Mioni, Bibl. Ital. Ι, σ. 58-59. Μανούσακας, Νικηφόρος Μοσχόπουλος, σ. 244. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 340.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Ομήρου ᾿Οδύσσεια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςκληρικός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαεπίσκοπος Κρήτης (Νικηφόρος)
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάδοξολογία
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΝικηφόρος
Ηλικία