Σημείωμα #1400

Αύξων Αριθμός1400
Σημείωμα Χρονολογία᾿Απρίλιος 1314
Σημείωμα+ ᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ ᾿Ιω(άνν)ου τοῦ Κατράρη [μη(νὶ)] | ἀπριλλ(ίῳ) · ἰν(δικτιῶν)ος ιβ' · ἔτους Ϛὧκβ· — (f. 164r).
Κώδικας ΧρονολογίαNapoli, Bibl. Nazionale Vittorio Emanuele ΙΙΙ, κώδ. ΙΙΙ. D. 28 (ἔτ. 1314)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, σ. 117-118.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤιμαίου Λοκρίδος, περί ψυχᾶς Κόσμω καί φύσιος. Πρόκλου Διαδόχου, Σχόλια εἰς τόν Τίμαιον τοῦ Πλάτωνος.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης Κατράρης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης Κατράρης
Ηλικία