Σημείωμα #142

Αύξων Αριθμός142
Σημείωμα Χρονολογία1 Ιουνίου 1043
Σημείωμα’Εγράφη διὰ χειρὸς, Εὐφημίου, ἐλαχίστου, κληρικοῦ, καὶ ἀναγνώστου· κ(αὶ) ἐπληρώθη μη(νὶ) Ϊωνίου α', ἡμέρα τεταρτή· ἐν έτει ἀπο κτισεωσ κόσμου, ἔτ(ους) Ϛφνα' Εὐφήμιος γέγραφα, τοῦ Ιωαννου μνησθητι κ(ύρι)ε τω γραψαντ(ι) κ(αὶ) τῶ κτισαμένω, αμ(ήν). (στο τελευταίο φύλλο· 315)


Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. Suppl. 911
Εκδόσεις ΣημειώματοςTreu, Gr. Hss., σ. 121. Astruc-Concasty, Suppl:, σ. 9. Lake, Dated Mss., τ. IV, σ. 13. Omont, Fac-similés... du IXe au XIV s., σ. 4. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ , σ. 725. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 155.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤὀ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον ἑλληνιστὶ καί ἀραβιστὶ
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΕυφήμιος του Ιωάννου
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςιερεύς, αναγνώστης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση, συγχώρεση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΕυφήμιος, Ιωάννης
Ηλικία