Σημείωμα #1438

Αύξων Αριθμός1438
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1317
ΣημείωμαΤιμοθέου θύτου τε καὶ ναζϊρέου· | ἔτους Ϛωκε', ἰνδ(ικτιῶνος) ιε' (f. 373v).
Κώδικας ΧρονολογίαLeningrad, Œffentl. Bibl. 326 (olim ᾿Αθων. Διονυσίου 88)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTreu, Testament, σ. 150-153. Turyn, Italy, σ. 131-132. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος,
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤό κατά ᾿Ιωάννην Εὐαγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΤιμόθεος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΤιμόθεος
Ηλικία