Σημείωμα #1442

Αύξων Αριθμός1442
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1317/ 1318
Σημείωμαἔτους ϚωκϚ ἰν(δικτιῶνος) α· | + Τιμόθεος θύτης τε καὶ ναζιρέος· - | + ὁ Παραδεισίου· — (f. 259r).
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laurent. 10,19 (ἔτ. 1317/ 1318)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, σ. 131-132. Bandini, Cat. Laurent., Ι, σ. 486.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Επιστολαί ᾿Αποστόλου Παύλου μέ σχόλια τοῦ Ψευδο- Οἰκουμενίου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΤιμόθεος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΤιμόθεος
Ηλικία