Σημείωμα #146

Αύξων Αριθμός146
Σημείωμα ΧρονολογίαΙούλιος 1045
Σημείωμα+ Αἶνος Θεῶι, χάρις τὲ καὶ δόξα πρέπει, τῷ δόντι τέρμα τῆς γραφῆς φθᾶσαι σθένος + ᾿Εγράφη ἡ βίβλος αὕτη χειρὶ Θεοπέμπτου ἀναγνώστου καὶ καλιγράφου, καὶ ἐτελειώθη μηνὶ ἰουλίῳ, ἡμέρᾳ δ', ἰνδ. ιβ', Ϛφνγ' · --
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 223
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 4. Lake, dated Mss., τ. IV, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 156.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Επιστολαὶ τοῦ ἀποστόλου Παύλου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόπεμπος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, αναγνώστης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματακαλλιγράφος;
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΟ Devreesse, Introduction, σ. 297 χρονολογεί στο έτος 1044 (ινδ. β΄) ή 1045 από κτήσεως κόσμου.
Όνομα, ΕπώνυμοΘεόπεμπος
Ηλικία