Σημείωμα #1471

Αύξων Αριθμός1471
Σημείωμα ΧρονολογίαΠερί τό 1320
ΣημείωμαΑὗται αἱ περὶ τὰς συντάξεις τῶν ἀποριῶν λύσεις καὶ πᾶσαι ἄλλαι ἐξηγήσεις εἰσὶ τοῦ σοφωτάτου καὶ ῥητορικωτάτου κυροῦ θωμᾶ τοῦ μαγίστρου · τοῦ διὰ τοῦ θείου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος μετενομασθέντος θεοδούλου (f. 114v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αριστοφάνης (ἔτ. 1320) Cambridge Nn 3.15.1
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Euripides, σ. 45- 46 σημ. 77.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματαμάγιστρος
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΘωμάς, Θεόδουλος
Ηλικία