Σημείωμα #148

Αύξων Αριθμός148
Σημείωμα ΧρονολογίαΜάϊος 1046
ΣημείωμαΜηνὶ μαίω ἰνδ. ιδ' ἔτους Ϛφνδ' προσηνέχθη παρὰ βασιλείου μοναχοῦ πρεσβυτέρου καὶ ἡγουμένου [τῆς σεβασμίας μονῆς τῆς κοιμήσεως τῆς θεοτόκου εἰς τὴν αὐτὴν] μονὴν βιβλία τέσσαρα· τὸ αὐτὸ εὐαγγέλιον, ἀπόστολος, προφητεία, καὶ ἀναγνωστικὸν, ὁ βίος τοῦ ἁγίου· καὶ ἐστύχηται δίδωσθαι ὑπὲρ τῆς αὐτῆς προσενέξαιως ἑνὶ ἑκάστω χρόνω ἀπὸ τοῦ δοχείου τῆς αὐτῆς μονῆς ὑπὲρ μνήμης αὐτοῦ νόμισμα ἕν ἥμισον μέχρι(ς ὅ)του τὰ τῶν χριστιανῶν συνίσταται· περιφυλάττεται δὲ καὶ ἡ ἁγία μονὴ αὕτη· ἐν γὰρ τῶ τυπικῶ τῆς μονῆς περὶ τε τοῦ κατίδους τῶν αὐτῆς βιβλίων, καὶ περὶ τῆς διανομῆς τοῦ ἑνός ἡμίσου νομίσματος σαφέστερον διερμηνεύει.


Κώδικας ΧρονολογίαMarc. 1,47 (coll. 978) Olim Nanianus CLXVI
Εκδόσεις ΣημειώματοςMioni, Bibl. Divi Marci, Ι, Classis Ι, 59. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 157.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχεςδωρεά περιουσίας για ψυχική σωτηρία
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, πρεσβύτερος, ηγούμενος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίαςπροσφορά τεσσάρων χειρογράφων και ενάμιση νομίσματος κάθε χρόνο για μνημόσυνο (η εντολή αναγράφεται και στο Τυπικὸν της μονής)
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΒασίλειος
Ηλικία