Σημείωμα #1502

Αύξων Αριθμός1502
Σημείωμα Χρονολογία13 Μαρτίου 1322
Σημείωμα+κατὰ τὸ Ϛωλ' ἔτος, ἀπὸ κτίσεως κόσμου, κατὰ τ(ὴν) ιγ' τοῦ μαρτ(ίου) μη(νὸς)· περσῶν χρόν(ον) χϚω' ἤτοι κατὰ τ(ὴν) ὐγαρξὶν τοῦ ἐνεστῶτος χρόνου εἶχεν ἐν τῶ αὐθημερινῶ | τῶ περσικῶ, ὁ χουρτασμα ιη' (f. 180v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 211
Εκδόσεις ΣημειώματοςMercati - de’Cavalieri, Cod. Vat., ó. 269.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία