Σημείωμα #1536

Αύξων Αριθμός1536
Σημείωμα Χρονολογία11 ᾿Ιουνίου 1325
ΣημείωμαΕἴληφε τέρμα βίβλος ἡ προκειμένη παρ᾿ἐμοῦ τοῦ τλήμονος μοναχοῦ μηνὶ ᾿Ιουνίῳ ἐνδεκάτῃ, ἡμέρα τετάρτη τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα ᾿Ινδ. θ' ἔτει Ϛωλγ.
Γεννάδιος (f. 69v).
Γενναδίου (f. 157v).

Κώδικας ΧρονολογίαΧάλκης, Μ. Παναγίας 48
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 290- 291.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον Σεπτεμβρίου - Φεβρουαρίου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία