Σημείωμα #1541

Αύξων Αριθμός1541
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1325/ 1326
Σημείωμα῎Ετει (ou ἔτους) Ϛωλδ.
Κώδικας ΧρονολογίαMadrid, Bibl. Univ. Ε. 1, Ν. 76.
Εκδόσεις ΣημειώματοςGraux- Martin, Espagne, ó. 135.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία