Σημείωμα #160

Αύξων Αριθμός160
Σημείωμα Χρονολογία12 ᾿Ιανουαρίου 1054
Σημείωμα᾿Ετελειώθη σὺν θ(ε)ῶ τὸ παρὸν τετραυάγγελον διὰ χειρὸς Γερμ(ανοῦ) (μον)αχ(οῦ)· συνδρομὴ δὲ καὶ πόνω ᾿Ιωάννου μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου· οἱ ἀναγινώσκοντ(ες) εὔχεσθ(ε) ἀμφοτέρους διὰ τὸν κ(ύριο)ν. ᾿Εγράφει δὲ ἐν ἔτει τὸ Ϛφξβ' ἰνδ(ικτιῶνος) ζ' μ(ηνὶ) ᾿Ιαννουαρίω ιβ'
Κώδικας ΧρονολογίαLeninop. Iffrentl. Bibl. 643
Εκδόσεις Σημειώματος Treu, Gr. Hss., σ. 182.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓερμανός
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, πρεσβύτερος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΙωάννης
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάκόπος γραφέως
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης, Γερμανός
Ηλικία