Σημείωμα #1611

Αύξων Αριθμός1611
Σημείωμα ΧρονολογίαΑὔγουστος 1337
Σημείωμα῾Η βίβλος ἔσχεν ἥδε σὺν θ(ε)ῷ πέρας
πόνῳ τάλανος Ματθαίου ρακενδύτου
μηνὶ αὐγούστῳ ἰνδ. ε' ἔτει Ϛωμε' (f. 323ὰ).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 675 (ἔτ. 1337)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 135.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία