Σημείωμα #1621

Αύξων Αριθμός1621
Σημείωμα ΧρονολογίαΜάϊος 1339
Σημείωμα᾿Ετελειώθ(η) τὸ παρὸν τετραευάγγελον διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἀθλίου ᾿Ιὼβ μοναχοῦ μηνὶ μαΐῳ ἰνδ. ζ' τοῦ Ϛωμζ' ἔτους.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 901
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 169.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία