Σημείωμα #1623

Αύξων Αριθμός1623
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούνιος 1339
Σημείωμα+ ἐπληρώθη ὁ παρὼν ᾿Εφραὶμ, διὰ χειρὸς κἀμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, Νικολάου ἀναγνώστου τοῦ Καλιβαρδου · ἐν μην(ὶ) ἰουνί(ῳ) ἰν(δικτιῶνος) ζ' · ἔτους Ϛωμ ἑβδόμω· · + δόξα Χ(ριστ)ῶ τῶ θ(ε)ῶ τῶ δόσαντι ἀρχ(ὴν) καὶ τέλ(ος) ἀμήν· (f. 281v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Reg. 42 (ἔτ. 1339)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., ó. 138. Stevenson, Vat. Reg., ó. 31. Hagiographi Bollandiana - de’Cavalieri, Cod. Vat., ó. 232.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Εφραίμ
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία