Σημείωμα #1654

Αύξων Αριθμός1654
Σημείωμα Χρονολογία1 ᾿Απριλίου 1342
Σημείωμα᾿Επληρώθ(η) τὼ παρ(ὸν) τετραβάγγελον μη(νὶ) ἀπριλ(ίῳ) α' ἔτους Ϛων' ἰνδ. ι' (f. 214v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 978 (ἔτ. 1342)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 177.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία