Σημείωμα #1736

Αύξων Αριθμός1736
Σημείωμα Χρονολογία17 Μαΐου 1348
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἔδωκεν ὁ ἱερομόναχος ᾿Ιωαννήκη(ος) ὁ υἱὸς Θεοδώρου τοῦ Ράπτη ὡς διὰ τὴν ψυχὴν τῶν γονέων αὐτοῦ φοράδ(ι) ἕν καὶ ὑππάριν ἕν τὸ ὅπερ εἶχεν ἀγορασμένον ἀπὸ τ(ὸ)ν Μαρούσ(η) τοῦ Μάτι, ἐνχρον(ίας) ϚωνϚ', αἰωνία ἡ μνήμη. (f. 223).
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarr..............., ó. 45.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία