Σημείωμα #1764

Αύξων Αριθμός1764
Σημείωμα ΧρονολογίαΣεπτέμβριος 1349
Σημείωμα᾿Ετελειώθη ἡ βίβλος αὕτη διὰ χειρὸς ἐμοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Σοφοῦ κατὰ μῆνα σεπτεμβρίου τῆς β'. ἰνδικτ. τοῦ Ϛωνζ' ἔτους · ἔτει τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας, ατμθ.
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςMedvedev,.................. ó. 161.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία