Σημείωμα #1767

Αύξων Αριθμός1767
Σημείωμα Χρονολογία8 Δεκεμβρίου 1349
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἔδωκεν ᾿Ιω(άννης) τοῦ Ξένου καὶ ἡ σύμβιος αὐτοῦ Καλάννα τοῦ Λαλουτᾶ βοείδην ἕνα ὁς διὰ τὴν ψυχὴν τους ἠς τὴν μονήν · ἐωνία αὐτῶν εἰ μνήμη, ἔτους Ϛωνη'. (f. 78v).

Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzès, Paris. 1588, ó. 32. PLP 10267.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία