Σημείωμα #1769

Αύξων Αριθμός1769
Σημείωμα ΧρονολογίαΜετά τό 1349
Σημείωμα+ ὁ ταπεινὸς μ(ητ)ροπολίτης Τραπεζοῦντος ᾿Ιωσὴφ + (f. 1).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 461 [olim 309] (12ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDevreesse, Cod. Vat., ΙΙ, ó. 228.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, λόγοι.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία