Σημείωμα #1835

Αύξων Αριθμός1835
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1364/ 1365
Σημείωμα’Εγένετο δὲ πάλιν θανατικὸν ἕτερον κατὰ τὸ Ϛωογ' ἔτος ὅτε καὶ μοῦρτον ὧν ἐν τῇ Κρήτῃ.

ΈΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΤΟ 1616 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ.
Κώδικας ΧρονολογίαOxford, Bodl. Barocc. 69
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις, Ι, ó. 142.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία