Σημείωμα #1841

Αύξων Αριθμός1841
Σημείωμα Χρονολογία20 Σεπτεμβρίου 1366
Σημείωμα῎Ετους Ϛωοε' ἰνδ. ε' μηνὶ σεπτεβρίῳ κ'. Θ(εο)ῦ τὸ δῶρον καὶ ᾿Ιωάσαφ πόνος.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας εἰλητάριον 5 (ἔτ. 1366)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΧρυσοστόμου Λαυριώτου, Εἰλητάρια, ó. 394.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜ. Βασιλείου, Λειτουργία
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία