Σημείωμα #1843

Αύξων Αριθμός1843
Σημείωμα Χρονολογία24 Νοεμβρίου 1366
Σημείωματὸ βιβλίον γέγονε δι᾿ἐξόδου τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ φιλοχρίστου βασιλέως ἡμῶν ᾿Ιωάσαφ μοναχοῦ τοῦ Καντακουζηνοῦ ἐν ἔτει ρωοε'. μηνὸς Νοεμβρίου κδ'. ἰνδ. ε' (f. 97).
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze Laurent. 80, 3
Εκδόσεις ΣημειώματοςNicol., Paraphrase, ó. 4. Bandini, Cat. Laurent., ΙΙ, ó. 174.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠαράφρασις ᾿Ηθικῶν ᾿Αριστοτέλους
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία