Σημείωμα #1845

Αύξων Αριθμός1845
Σημείωμα Χρονολογία24 Νοεμβρίου 1366
Σημείωματὸ βιβλίον γέγονε δι᾿ἐξόδου τοῦ εὐσεβεστάτου, καὶ φιλοχρίστου βασιλέως ἡμῶν ᾿Ιονάσαφ [!] μοναχοῦ τοῦ Καντακουζινοῦ, ἐν ἔτει Σῶοε, μηνὶ Νοεμβρίῳ κδ ἰνδ. ε. (f. 32).
Κώδικας ΧρονολογίαVenet. Marc. Αpp. IV, 21 καί 22 (14ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςNicol., Paraphrase, ó. 5.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠαράφρασις ᾿Αριστοτέλους ᾿Ηθικῶν
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία