Σημείωμα #187

Αύξων Αριθμός187
Σημείωμα ΧρονολογίαΜάρτιος 1064
Σημείωμα+ ἐγρα(φη) δια χ(ειρος) Λέοντος ευτε(λους) πρε(σβυτερου) καὶ δαμ ε (?) μη(νὶ) μαρτ(ίῳ) ινδ(ικτιῶνος) β' ἡμε(ρᾳ) γ' ωρ(ᾳ) ε' εν ετει Ϛφοβ'.
Κώδικας Χρονολογία Vat. 1636
Εκδόσεις ΣημειώματοςGiannelli, Cod. 1485-1683, σ. 338. Lake, Dated Mss., τ. VIΙΙ, σ. 7. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 166.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ανδρέας Κρήτης κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΛέων
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΛέων
Ηλικία