Σημείωμα #1875

Αύξων Αριθμός1875
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούλιος 1369
ΣημείωμαΕἴληφε τέρμα ἡ παροῦσα νῦν βίβλος ἔτους Ϛοῦ ωοῦ οοῦ ζ' ὑπάρχοντος ἐν μηνὶ ᾿Ιουλίῳ ἰνδ. ζ' (f.247r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Διονυσίου 147
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 345.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΝείλου Θεσσαλονίκης Συγγραφή. ῾Αγιορείτικος τόμος. Συνοδικός τόμος κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία