Σημείωμα #1884

Αύξων Αριθμός1884
Σημείωμα Χρονολογία6 Μαΐου 1370
ΣημείωμαΓρηγόριος ἐλέῳ Θεοῦ ἐπίσκοπος Αρσυνόης καὶ πρόεδρος [π]όλ(εως) καὶ ἐνορίας Πάμφου καὶ αὐθέντης ἡμῶν ἐχερωτ(ο)ν(ή)θη ἠς τ(ὴν) Παιντ(ά)γιαν μινὶ μαίῳ ἠς τ(ὰ)ς Ϛ', ἡμέρᾳ τρίτῃ ἔτους Ϛωοη', ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων ᾿Ιωακὴμ Λευκουσίας καὶ τοῦ κυροῦ Ματζὰ Αμμουχ(ώ)στ(ου) (καὶ τοῦ) μιτροπολίτου Πομπειουπόλεως · καὶ ἔλαβεν τὴν χερωτ(ο)ν(ίαν) ὑπὸ χειρως τοῦ αὐτοῦ μιτρωπολίτου ἰδιοχίρος · Γράψας Μάρκος ἱερομόναχος· (f. 316v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Barb. 537
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙ, ó. 57- 58.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία