Σημείωμα #1899

Αύξων Αριθμός1899
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1371
Σημείωμακενό
Κώδικας ΧρονολογίαΣινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 819
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 144.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία