Σημείωμα #1914

Αύξων Αριθμός1914
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούλιος 1328
Σημείωμα+ ἑλοῦ βίον τὸν ἄριστον · τὸν ἐν σωφροσύνη καὶ παρθ(ε)ν(ία). | καὶ τὸ καταμόνας ζῆν τῶ μόνω θ(ε)ῶ. οὕτω γὰρ εὐμαρῶς καὶ τὸν | παρόντα διέλθης πολύκλυστον βίον, καὶ τῆς μακαρίας | οὐκ ἐκπέσεις ἐλπίδος + | μ(η)νὶ ἰουν(ίῳ) ἰν(δικτιῶνος) ια | ἔτους· ϚωλϚ + | (f. 230r).
Κώδικας ΧρονολογίαVenet. Marc. 83 [Colloc. 512]
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 157- 164.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, Ποιήματα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία